Members

2015~2016 Officers

Presisent Masaaki Yamagishi, PMJF
Secretary Nobuo Miki, PMJF
Treasurer Mikako Coletto, PMJF
Membership Chairman Suzune Kamishiro, PMJF

Membership Roster as of June 1st, 2016

Abe, Hiroyasu Komatsubara, Mieko
Aida, Mike Komatsubara, Yoshihisa
Asoma Kichiemon Miki, Nobuo
Coletto, Mikako Morimoto, Mari
Fujisaki, Hitomi Motegi, Noriko
Furuichi, Hiroko Nakagaki, Kenjitsu
Haramo, Kazumi Nakano, Kenji
Hayashi, Naomi Ono, Yuki
Ishikawa, Kiichiro Rie, Narushima
Ishizuka, Mozart Haruhisa Shimmyo, Mitsugu
Ishizuka, Yue Shintani, Keiko
Ito, Riki Takita, Yoshinori
Iwasaki, Yusuke Todoroki, Masahiko
Kano, Fumiko Wei, Henry
Kano, Yoshio Yamagishi, Masaaki
Kamishiro, Suzune Yasufuku, Mineo
Kashihara, Hiromi Yasufuku, Mizuko
Kato, Shuji Yoshida, Yuji